Bc. Milan Weiss

Bakalářská práce

Rozpracování vhodných vyučovacích metod a přístupů ve vyučování odborného předmětu "Písemná a elektronická komunikace"

Elaboration on Suitable Teaching Methods and Approaches in the Subject of Written and Electronic Communication
Anotace:
Práce popisuje význam a podstatu kooperativního učení a možnosti využití kooperativních metod ve výuce, která je cestou nejen ke změně pojetí výuky. Práce je založena na principech kooperativní výchovy, která se vyznačuje snahou demokratické a humanistické výchovy. Hlavním cílem je zjistit, zda používané metody a formy, vzájemná komunikace mezi učitelem a žákem mají vliv na zkvalitnění výuky a to nejen …více
Abstract:
This thesis describes the purpose and core of cooperative education and the possibilities of using the cooperative methods in teaching which is the way not only to the change of the teaching approach. The thesis is based on the principles of cooperative education which are characterized by the pursuit of democratic and humanistic education. The main aim is to find out if the used methods and forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta