Theses 

Faktory ovlivňující velikost hypotečního trhu v ČR – Bc. Jaroslava Plavcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Jaroslava Plavcová

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující velikost hypotečního trhu v ČR

Factors Influencing the Size of the Mortgage Market in the Czech Republic

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je určení vlivu zkoumaných faktorů, na objem hypotečních úvěrů. První část práce se zabývá vymezením hypotečního úvěru. Druhá část se zabývá konkrétními faktory (HDP, inflace, nezaměstnanost, průměrná výše mzdy, zadluženost domácností, úrokové sazby, legislativní úprava hypotečního bankovnictví, rozvoj bankovního sektoru), jejich vývojem a porovnáním s objemy hypotečních úvěrů v jednotlivých letech. Výsledkem práce je určení míry vzájemného vlivu těchto veličin na objem hypotečních úvěrů a určení příčiny změny v jejich vývoji. Součástí výsledků práce je zároveň formulace prognózy budoucího vývoje vzhledem k chystaným legislativním změnám a vlastní vize autorky.

Abstract: The subject of this thesis is to determine the influence of factors examined on the volume of mortgage loans. The first part deals with the definition of a mortgage loan. The second part focuses on specific factors (GDP, inflation, unemployment, average salaries, household debts, interest rates, legislative regulation of mortgage banking, and development of the banking sector), their development and comparison with the volume of mortgage loans in respective years. The aim of the thesis is to assess the degree of mutual influence of these variables on the volume of mortgage loans and determine the cause of changes in their development. The results also include the prognosis of future development in relation to the planned legislative changes and author’s own vision.

Klíčová slova: hypoteční úvěr, HDP, inflace, úrokové sazby, legislativa, realitní trh, nezaměstnanost/mortgage loan, GDP, inflation, interest rates, legislation, real estate market, unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Olga Ortová Šeflová
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 16:44, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz