Theses 

Zdravý životní styl strážníků Městské policie Ostrava – Libor BÍLEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Libor BÍLEK

Bakalářská práce

Zdravý životní styl strážníků Městské policie Ostrava

Healthy lifestyle of Municipal police of Ostrava

Anotace: Ve své bakalářské práci se zabývám zdravým životním stylem strážníků Městské policie Ostrava. V teoretické části, se věnuji především oblastmi zdravého životního stylu, faktory, které můžou negativně ovlivnit naše zdraví a také vztahu strážníků Městské policie Ostrava ke zdraví. V praktické části jsem si zvolil metodu dotazníku, kde jsou mými respondenty strážníci Městské policie Ostrava. Jednotlivé dotazníky jsem zpracoval do tabulek a grafů a následně je vyhodnotil. Prostřednictvím dotazníků jsem zjišťoval psychickou zátěž, pohybovou aktivitu, kouření a zdravou výživu respondentů.

Abstract: In my thesis I focus on a healthy lifestyle of the Municipal police of Ostrava. In the theoretical part, Ifocus primarily on healthy lifestyle factors that can negatively affect our health and also the relationship of the Municipal police officers of Ostrava to their health. In the practical part, I chose the questionnaire method, in which my respondents are Municipal police officers of Ostrava. Particular questionnaires I put in tables and graphs and subsequently evaluated. Through a questionnaire I found out a psychological stress, physical activity, smoking and healthy diet of the respondents.

Klíčová slova: strážníci Městské policie Ostrava, zdravý životní styl, oblasti zdraví, rizikové faktory, psychická zátěž, pohybová aktivita, kouření, zdravá výživa.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Blahutová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37063 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Libor. Zdravý životní styl strážníků Městské policie Ostrava. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:22, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz