Libor BÍLEK

Bakalářská práce

Zdravý životní styl strážníků Městské policie Ostrava

Healthy lifestyle of Municipal police of Ostrava
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám zdravým životním stylem strážníků Městské policie Ostrava. V teoretické části, se věnuji především oblastmi zdravého životního stylu, faktory, které můžou negativně ovlivnit naše zdraví a také vztahu strážníků Městské policie Ostrava ke zdraví. V praktické části jsem si zvolil metodu dotazníku, kde jsou mými respondenty strážníci Městské policie Ostrava. Jednotlivé …více
Abstract:
In my thesis I focus on a healthy lifestyle of the Municipal police of Ostrava. In the theoretical part, Ifocus primarily on healthy lifestyle factors that can negatively affect our health and also the relationship of the Municipal police officers of Ostrava to their health. In the practical part, I chose the questionnaire method, in which my respondents are Municipal police officers of Ostrava. Particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavlína Blahutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Libor. Zdravý životní styl strážníků Městské policie Ostrava. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta