Theses 

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie – Bc. Jakub Doležílek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jakub Doležílek

Bakalářská práce

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie

Physical activity in the Police of the Czech Republic and Municipal Police officers

Anotace: Bakalářská práce se v úvodu zabývá popisem stavu dosavadních poznatků o významu pohybové aktivity, zejména na vznik chorob a významu ideální tělesné hmotnosti. Cílem pak je ověřit tyto poznatky v praxi a to na dvou skupinách respondentů, u kterých je zdraví a fyzická kondice předpokladem dobrého zvládání výkonu svého povolání. Jednalo se o 46 příslušníků Městské policie Havířov a 46 příslušníků Obvodního oddělení Nošovice. Záměrně byly vybrány obě skupiny ze stejného regionu. Porovnáváním odpovědí a procentuálním vyhodnocením byly zjištěny rozdíly v pohybové aktivitě obou skupin i s důsledky na zdravotní stav a výkonnost.

Abstract: Thesis in the introduction describes the state of current knowledge about the importace of physical activity, in particular the emergence of diseases and the importace of ideal body weight. The aim is to validate these findings in practice and on the two groups of respondents, where the health and fitness a prerequisite for good management of thein work. It was the 46 members of the Metropolitan Police Havirov and 46 members of the local department Nošovice. Intentionally both groups were selected from the same region. By comparing the percent age of responses and evaluating differences were found in physical aktivity both groups with consequences on health and performance.

Klíčová slova: Policie České republiky, městská policie, pohybová aktivita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:57, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz