Bc. Jakub Doležílek

Bakalářská práce

Pohybová aktivita příslušníků Policie České republiky a strážníků městské policie

Physical activity in the Police of the Czech Republic and Municipal Police officers
Anotace:
Bakalářská práce se v úvodu zabývá popisem stavu dosavadních poznatků o významu pohybové aktivity, zejména na vznik chorob a významu ideální tělesné hmotnosti. Cílem pak je ověřit tyto poznatky v praxi a to na dvou skupinách respondentů, u kterých je zdraví a fyzická kondice předpokladem dobrého zvládání výkonu svého povolání. Jednalo se o 46 příslušníků Městské policie Havířov a 46 příslušníků Obvodního …více
Abstract:
Thesis in the introduction describes the state of current knowledge about the importace of physical activity, in particular the emergence of diseases and the importace of ideal body weight. The aim is to validate these findings in practice and on the two groups of respondents, where the health and fitness a prerequisite for good management of thein work. It was the 46 members of the Metropolitan Police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií