Bc. Martin Sop

Diplomová práce

Vliv zaměstnaneckých výhod na motivaci a spokojenost zaměstnanců

Impact of Employee Benefits on Motivation and Satisfaction of Employees
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem zaměstnaneckých výhod a jeho vlivem na motivaci a spokojenost zaměstnanců. Cílem práce je analýza stávajícího systému zaměstnaneckých výhod v dané společnosti, identifikace jeho silných a slabých stránek a navržení vhodných opatření, jejichž realizace povede ke zvýšení účinnosti systému. K dosažení cíle jsou použity kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Práce …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of employee benefits and its influence on employee motivation and satisfaction. The aim of the thesis is to analyze the current system of employee benefits in particular company, to identify its strengths and weaknesses and to formulate appropriate measures in order to increase the efficiency of the system. Quantitative and qualitative research methods are used in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS