Beáta PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Respektování lidské důstojnosti pacientů v bezvědomí v intenzivní péči

Respect to human dignity of patients in coma in intensive care
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak sestry pracující v intenzivní a resuscitační péči vnímají lidskou důstojnost, co si pod tímto pojmem představují, a zda respektují lidskou důstojnost pacientů v bezvědomí v praxi. Metodika: Provedený průzkum byl realizován formou kvantitativního výzkumu. Jako nástroj sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl určen všeobecným a praktickým sestrám …více
Abstract:
Objectives: The aim of this thesis was to find out how nurses, working in intensive and resuscitation care department, perceive the human dignity. What do they construe under this concept and whether they respect the human dignity of unconscious patients in practice. Methodology: The evidence was obtained by means of quantitative research. As a tool for data collection was used a questionnaire of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Beáta. Respektování lidské důstojnosti pacientů v bezvědomí v intenzivní péči. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra