Bc. Martina Brázdová

Bakalářská práce

Hudební kultura v Moravských Budějovicích v letech 1918–1938 a kořeny jejího rozvoje

The music culture of Moravské Budějovice between 1918-1938 and its roots of development
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hudební kulturu města Moravské Budějovice v letech 1918-1938 a na kořeny jejího rozvoje. Práce je rozdělena na hlavní dvě části. První část se zabývá kořeny rozvoje hudební kultury, které začínají v 60. letech 19. století. Druhá část se zabývá hudební kulturou v nově uspořádaných poměrech v Československu. Cílem práce je zmapovat vývoj hudební kultury zahrnující především …více
Abstract:
This thesis deals with music culture of Moravské Budějovice during The First Republic and its roots of development. The thesis is divided into two main parts: The first part describes public musical life beginning in the 60´s of 19th century and the second part deals with music culture after the establishment of The Czechoslovakia. The thesis aims to show the musical development containing activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta