Nikola Kortanová

Diplomová práce

Účetní zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru

The accounting presentation of risks of the public sector entities
Anotace:
Diplomová práce se věnuje účetnímu zobrazení rizik u účetních jednotek veřejného sektoru, kdy hlavním cílem je zhodnocení míry zachycení rizik v účetnictví a posouzení současné legislativní úpravy i její případné změny. První kapitola se zabývá vymezením veřejného sektoru a definuje pojem "vybraná účetní jednotka". Následující kapitola popisuje obecné pojetí rizik se zaměřením na veřejný sektor a zaměřuje …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to presentation of risks in the financial statements of the public sector entities, where the main objective is to evaluate the degree of presentation of risks in the financial statements and to assess of the current legislation and its possible amendments. The first chapter deals with the definition of the public sector and defines the term "selected accounting entity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Svoboda
  • Oponent: Tomáš Zouhar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47637