Theses 

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY – Juraj Lagin

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Juraj Lagin

Bakalářská práce

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Abstract: Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení.

Abstract: The aim of this thesis is to provide comprehensive information about corporate financial analysis divided into two parts. The first part of this thesis deals with the fundamentals and idea of analysing financial sta-bility of a company, sources for the financial analysis, general methods and tools for finan-cial analysis. Moreover it occupies with concept and tools of the overall assessment of fi-nancial well-being and intercompany comparison. ''The second part of the thesis takes from the theoretical knowledge from the first part, and is applied to the chosen company and summarized in the last part of the thesis, which com-prises the ultimate assessment and recommendations.

Keywords: účetní výkazy, účetnictví, finanční analýza, měření finanční výkonnosti, ren-tabilita, zadluženost, likvidita, čistý pracovní kapitál

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Blahová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39852 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Lagin, Juraj. Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:03, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz