Renata PÍCKOVÁ

Bakalářská práce

Rudolf Habsburský (1281-1307) v kontextu středoevropské dynastické politiky Habsburků na přelomu 13. a 14. století.

Rudolf Habsburg (1281-1307) in the context of the Central European dynastic policy of the Habsburgs at the turn of the 13th and 14th centuries
Anotace:
Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována vzniku rodu Habsburků a politice tohoto rodu. Druhá část pojednává o Rudolfu III. Habsburským v kontextu dynastické politiky na přelomu 13. a 14. století ve střední Evropě a českých zemí. Závěr je věnován jeho záhadné smrti.
Abstract:
The thesis is dividend into two parts. The first part is devoted to the dynastic of the Habsburgs and the policy of this genus. The sekond part discusses Rudolf III. Habsburg in the context of the dynastic policy at the turn of the13th and 14th centuries in the Central Europend and the Czech lands. The conclusion is devoted to his mysterious death.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCKOVÁ, Renata. Rudolf Habsburský (1281-1307) v kontextu středoevropské dynastické politiky Habsburků na přelomu 13. a 14. století.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/