Veronika VARGOVÁ

Bakalářská práce

Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví

The Government of Rudolf III. (I.) Habsburg in countries of Babenberg heritage
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá životem a vládou Rudolfa III. Habsburského v rakouském a štýrském vévodství, jeho vztahem k otci, římskoněmeckému králi Albrechtovi I. a dalším členům rodiny. Určujícím faktorem jeho domácí politiky je i postavení ke šlechtě a městům. V otázce zahraniční politiky sleduje stanovisko k Českému království a Uherskému království. Práce zobrazuje vévodovu osobnost v německy …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on life and rule of Rudolf III. in babenberg countries, his relationship with his father - king of the Romans Albert I., and with other members of the family. One of the main determinative factor of his domestic policy was his attitude towards the aristocracy and towns. What is concerning the foreign policy this thesis focuses on his attitude towards the Czech Kingdom and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Zveřejnit od: 12. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VARGOVÁ, Veronika. Vláda Rudolfa III. (I.) Habsburského v zemích babenberského dědictví. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta