Bc. Vladěna VOPATOVÁ

Diplomová práce

Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji)

School healthy and disabled and physically active lifestyle. (Physical activity and inactivity of the pupils of the choosen high schools in the Pilsen region)
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity žáků septimy gymnázia v Rokycanech a studentů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni. Pomocí pedometrů zjišťujících počet kroků a dotazníků zjišťující motivaci k pohybové činnosti, či strukturu, časovou náročnost pohybových aktivit u studentů. Žáci budou zapojeni do projektu organizovaného Centrem  kinantropologického …více
Abstract:
The aim of the thesis is to determine the level of physical activity among pupils septimy grammar school in Rokycany and students of Secondary Medical School and the College Health in London. Using pedometers ascertaining the number of steps and questionnaires on motivation for physical activity or structure, time-consuming physical activities for students. Students will be involved in a project organized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOPATOVÁ, Vladěna. Škola zdravého a pohybově aktivního životního stylu (Pohybová aktivita a inaktivita žáků vybraných středních škol v Plzeňském kraji). Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/