Bc. Marie Dupalová

Diplomová práce

Simplification in translation into Czech: A corpus study

Simplification in translation into Czech: A corpus study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá primárně simplifikací, ale i dalšími tendencemi pozorovanými v překladech, například normalizací a explicitací. V teoretické části se věnuje shrnutí přechozích výzkumů a využívání jazykových korpusů a korpusové lingvistiky v této oblasti. Praktická část je tvořena srovnávací analýzou korpusu psané češtiny, který obsahuje texty různých typů. Metodologie práce vychází z …více
Abstract:
This thesis is concerned with translation-specific tendencies and it focuses mainly on simplification. It offers a brief overview of previous research into simplification, normalization and explicitation, as well as introduce Corpus-Based Translation Studies and ways in which corpora can be used in research into translation-specific tendencies. The practical part contains an analysis of a comparable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka