Bc. Miloslav Juřen

Diplomová práce

Exekuční náklady v daňové exekuci

Costs of the Tax Execution
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou nákladů daňové exekuce, a to zejména z pohledu stanovení způsobu určování jejich výše a nezbytnosti jednotlivých druhů nákladů při provádění daňové exekuce. V úvodní části diplomové práce jsou vymezeny jednotlivé stěžejní instituty a oblasti zkoumání v rámci daňové exekuce. Stranou nezůstává ani komparace exekučních nákladů v případě provádění exekuce …více
Abstract:
Abstract This master thesis deals with the „Costs of The tax execution“. It´s focuesd especially on the point of view how to determinate the amount of costs due to their necessity during the cost execution. In first chapter are define the most important institutes and other important areas of research in tax execution. Next chapters also delas with cost of tax execution compared to civil execution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa