Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.

Disertační práce

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)

The Benedictine Monastery in Rajhrad at the Time of Abbot Alois Josef Kotyza (The Fate of the Monastery and the Monks in 1937–1947)
Anotace:
Práce se zabývá dějinami benediktinského kláštera v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (1937–1947). Období zahrnuje tři nestejně dlouhé vnitřní periody, dané společenským a politickým vývojem Československa. Epilog první Československé republiky (1937–1938), druhou světovou válku (1939–1945) a údobí obnovené demokracie do nástupu komunistické diktatury (1945–1948). Tyto periodizační mezníky …více
Abstract:
The work concentrates on the history of the Benedictine monastery in Rajhrad at the time of Abbot Alois Josef Kotyza (1937–1947). Based on the social and political development of Czechoslovakia, this time span comprises three periods of different lengths: the epilogue of the First Czechoslovak Republic (1937–1938), the Second World War (1939–1945) and the time of the restored democracy after the coming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny