Bc. Alena Brožová

Master's thesis

Využití nástroje Google Analytics v prostředí knihoven veřejných vysokých škol

The Usage of Google Analytics in the Environment of the Public University Libraries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou současného využití analytického nástroje Google Analytics v prostředí knihoven veřejných vysokých škol. Teoretický úvod do zkoumané problematiky se zabývá vysvětlením základních pojmů (webová analytika, Google Analytics) v obecné rovině a zejména v souvislosti s knihovnami. Výzkumná část práce se skládá z dotazníkového šetření a kvalitativních rozhovorů s vybranými …more
Abstract:
The thesis deals with matters of the current usage of Google Analytics in the environment of the Public University Libraries. The theoretical introduction to the examined topic is devoted to the explanation of the basic concepts (web analytics, Google Analytics) in general and especially in connection with libraries. The exploration part consists of questionnaire survey and qualitative interviews with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Bouda
  • Reader: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta