Tereza ČÁPOVÁ

Bakalářská práce

Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky.

Barriers for children from socially excluded Roma localities for the entry to organizations used by their contemporaries.
Anotace:
Bakalářská práce nahlíží na trávení volného času dětí a mládeže z vyloučené romské lokality. V teoretické části bakalářské práce představuji klíčové oblasti tématu. Prezentuje sociálně vyloučené romské lokality a organizace, které se věnují volnému času. Výzkumná část se skládá z informovanosti dětí a mládeže o organizacích volného času v Ústí nad Labem.
Abstract:
(This) Bachelor thesis looks at spending free time children and youth excluded from Roma loclities. In the theoretical part of bachelor thesis present key areas of topic. Presents socially excluded Roma localities and organizations, which dedicated of free time. The research part consist from informed children and youth about organization of free time in Usti nad Labem.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Vašat

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁPOVÁ, Tereza. Bariery dětí ze sociálně vyloučených romských lokalit pro vstup do organizací využívaných vrstevníky.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická