Bc. Zdeňka Slámová

Bachelor's thesis

Životní cyklus elektronických dokumentů ve finanční správě

Life Cycle of Electronic Documents in Financial Administration
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá elektronickým dokumentem a jeho životním cyklem, jak v obecném pojetí, tak ve vztahu k finanční správě. Hlavním cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu: „V kterékoliv fázi životního cyklu elektronického dokumentu ve finanční správě je nutné zachovat jeho pravost a jeho neměnnost.“ Vedlejším cílem této práce bude zmapovat elektronické dokumenty v rámci finanční správy, od …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the electronic document management, its lifecycle with respect to the governmental financial management and revenue administration. The main goal is to prove or disaprove following hypothesis: „It is essential to maintain the identity and the constant content of the electronic document in any given phase of its lifecycle within the revenue administration document management …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2017
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta