Šárka Buberová

Bakalářská práce

Rizika na internetových sociálních sítích

Risks on Internet Social Networks
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou rizika sociálních sítí na Internetu, popisuje možné zneužití, a minimalizování rizik pro uživatele. Vychází převážně z běžně dostupných materiálů. V teoretické části se práce věnuje historií vzniku a vývoji internetu a sociálních sítí. V praktické části je popsán výzkum, který byl realizován pomocí anonymního dotazníku formou kvantitativního šetření. Jeho hlavním …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes the risks of social networks on the Internet, describes their possible misuse and minimization of the risks for users. It is largely based on commonly available materials. The theoretical part of the thesis deals with the history of the origin and development of the Internet and social networks. The practical part describes the research, which was conducted using anonymous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buberová, Šárka. Rizika na internetových sociálních sítích. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe