Bc. Petr Paulík

Bakalářská práce

Dluhová krize, finanční sektor a možnosti udržení Eurozóny

Debt crisis, the financial sector and the possibility of keeping the Eurozone
Anotace:
Cílem práce je analýza současné dluhové krize, finančního sektoru a možnosti udržení Eurozóny vzhledem k současným existujícím problémům. Postup práce a použité metody: Analýza vzniku dluhové krize, jejích projevů,dopadů, možností řešení se zaměřením na problémy Eurozóny.
Abstract:
The target of this work is the analysis of current debt crisis, the financial sector and the possibility to hold the Eurozone despite of current existing problems. Writing process and methods used: The analysis of debt crisis, its signs, impacts, possible solutions and focus on problems of the Eurozone.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta