Bc. Tomáš Havel

Bachelor's thesis

Preventivní programy Policie ČR pro žáky základních a středních škol v okrese Chrudim

The preventive programs of the Czech Police for primary and secondary schools in the district of Chrudim
Abstract:
Bakalářská práce „Preventivní programy Policie ČR pro žáky základních a středních škol v okrese Chrudim“ představuje práci Policie České republiky na úseku prevence dětí a mládeže. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je zaměřena na vývoj dítěte v normě v období mladšího školního věku až po období adolescence, spolu s působením rizikových a protektivních faktorů na utváření …more
Abstract:
Bachelor thesis "Preventive programs of the Police CR for elementary and secondary schools' pupils in the district of Chrudim" features the work of the Police of the Czech Republic in the prevention area of children and youth. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter focuses on child development in the standard of the younger school age to adolescence, together with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta