Bc. Martina Magulová

Bakalářská práce

Sérologický průkaz protilátek proti Borrelia burgdorferi v séru pacienta,metody stanovení a klinický význam

Serological Detection of antibodies against Borrelia burgdorferi in the Serum of Patient,Methods of Determination and Clinical Significance
Anotace:
Lymeská borelióza patří k nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty u nás.Práce shrnuje základní informace o patogenezi a laboratorní diagnostice této choroby.Uvádí metody průkazu protilátek proti nejznámějším druhům borelií a jejich klinický význam.Poukazuje na určitá úskalí týkající se interpretace výsledků v souvislosti s danou chorobou.
Abstract:
Lyme borreliosis is the most common tick-borne disease in the country.The study summarizes the basic information about the pathogenesis and laboratory diagnosis of the disease.It presents methods of antibody detection against the best known species of Borrelia and their clinical significance.The work points out certain difficulties concerning the interpretation of the results in relation with the disease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Adéla Vítková
  • Oponent: MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta