Bc. Daniel Dobrovodský

Diplomová práce

Elektrochemické ELISA metody

Electrochemical Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay Methods
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje vývoji elektrochemické ELISA (z angl. Enzyme-linked immunosorbent assay) metody stanovení nádorového supresoru proteinu p53 využitím mikroskopických magnetických částic a voltametrické detekce na tištěných uhlíkových elektrodách (SPCE). Protein p53 je klíčový v prevenci rakoviny. Jeho mutované formy, nalézající se téměř u 50-ti % všech lidských typů nádorů, mohou být …více
Abstract:
This thesis concerns with development of an electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for determination of tumour suppressor protein p53 based on microscopic magnetic beads (MB) and voltammetric detection at screenprinted carbon electrodes (SPCE). Protein p53 is crucial in cancer prevention. Its mutated forms, found in almost 50% of human tumour types, can be used as diagnostic markers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta