Bc. Ivan Prokhorov

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

The market segmentation and analysis of customer behavior
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je „Segmentace trhu a analýza chování zákazníka“. V teoretické části je popsán proces segmentace trhu a existující kritéria a fáze segmentace. Dále pojednávám o metodě STP čili o marketingovém mixu se všemi jeho prvky, targetingu a positioningu. Na konci teoretické části popisuji, co je SWOT analýza a druhy konkurence. Druhá, praktická část obsahuje popis společnosti Nestlé …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is "The market segmentation and analysis of customer behavior". In the theoretical part is described the process of market segmentation and existing criteria and segmentation phase. I describe the STP method or marketing mix with all its elements, targeting and positioning. At the end of this chapter, I describe what SWOT analysis mean and describe different kinds of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace