Bc. Dominik Šulák

Bachelor's thesis

Brownfield management

Brownfield management
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfield managementu na území Jihomoravského kraje. Práce se opírá o kvantitativní data poskytované Jihomoravským krajem, Regionální Rozvojovou Agenturou Jižní Moravy a data z vlastního šetření. Z těchto dat je sestavena databáze regenerovaných brownfieldů a také mapa přibližující prostorové rozmístění stávajících brownfieldů v rámci JMK. V práci jsou popsány …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with brownfield management in the area of South Moravian region. Work is based on quantitative data provided by South Moravia region, Regional Development Agency of South Moravia and particular research. From these data is formed database of regenerated brownfields and also map, which contains spatial information of actual brownfields within South Moravia region. There are 3 case …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta