Bc. Michaela BÁBELOVÁ

Diplomová práce

Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace

Revitalization of the Klíšský stream - educational material for the revitalization
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Revitalizace Klíšského potoka výukový materiál pro návrh revitalizace " se zabývá navrhovaným revitalizacním opatrením vodního toku s cílem napravení nevhodne provedené úpravy z minulosti smerem k puvodnímu, prírode blízkému stavu. S cílem obnovy prirozené funkce vodních ekosystému a zvýšení rekreacního potenciálu mestského prostredí. Dále popisuje vytvorení výukové pomucky …více
Abstract:
This diploma paper "Revitalization of the Klíšský stream - educational material for the revitalization" deals with the proposed revitalization measures of a small watercourse. The main aim is to fix past repairs, which has been made in the past, restore the natural functions of aquatic ecosystems and increase the recreational potential of the urban environment. It also describes the creation of teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁBELOVÁ, Michaela. Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí