Mgr. Ivona Večerková

Diplomová práce

Projevy autonomie vůle stran v Nařízení o dědictví

Party Autonomy under Succession Regulation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou projevů autonomie vůle stran v režimu nového unijního předpisu Nařízení o dědictví. Nejdříve je obecně představena základní charakteristika Nařízení o dědictví, stejně jako obecné vymezení způsobů projevu autonomie vůle stran v mezinárodním právu soukromém. Následně je pozornost zaměřena na instituty obsažené v Nařízení o dědictví, konkrétně na volbu práva a …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of party autonomy under the new EU regulation – Regulation on Succession. The first part of the thesis introduces the general characteristic of the Regulation on Succession, whereas the second part is focused on the principle of party autonomy within the rules of international private law. Furthermore, the emphasis is given to the legal instruments introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta