Mgr. Eva Nováková

Bakalářská práce

Přírodní poměry a flóra okolí Mořkova

Anotace:
Práci tvoří kompilačně sestavená část, pojednávající o přírodních poměrech vymezeného území a rešerše publikovaných floristických údajů. Studované území leží v nejjižnější části okresu Nový Jičín. Rozkládá se v nadmořské výšce 345 až 749 m. Nachází se v severozápadní části Moravskoslezských Beskyd. Územím protéká řeka Jičínka a její přítoky. Geologický podklad jižní části tvoří flyš (převážně pestré …více
Abstract:
The thesis contains a compile part, which discusses natural conditions of a selected territory, and a review of published floristic data. The studied territory lies in southern part of the region of Nový Jičín and belongs to the northwest part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Range of altitude is 345-749 m about sea level. The Jičínka river and its inflows run through the territory. The geological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání