Bc. Adriana Trnčáková

Diplomová práce

Mobilizace roku 1921 a 1938 ve smíšených oblastech severní Moravy a Slezska

Mobilization of 1921 and 1938 in the mixed areas of North Moravia and Silesia
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o mobilizaci československé armády v letech 1921 a 1938 ve vybraných smíšených oblastech severní Moravy a Slezska. Komparativní analýza sleduje národnostní vztahy v armádě, průběh mobilizace a rukování německých vojáků v Šumperku, v Krnově a Opavě. Rozbor byl navíc doplněn i o mezinárodní a vnitropolitický kontext, regionální a vojenské poměry v konkrétních oblastech …více
Abstract:
This master's thesis deals with the mobilisation of the Czechoslovak army in 1921 and 1938 in the selected mixed areas of northern Moravia and Silesia. A comparative analysis focuses on national relations in the army, the course of mobilisation and the conscription of German soldiers in Šumperk, Krnov and Opava; it also comprises the international and domestic political context and regional and military …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta