Bc. Věra Firichová

Bakalářská práce

Evropský sociální fond - struktura, cíle, užitky

European social fund - structure, goals, benefits
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Evropský sociální fond - struktura, cíle, užitky“ je studium a popis Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, studium cílů a priorit ESF a analýza možností čerpání financí z ESF členskými zeměmi s přihlédnutím ke kategorizaci regionů; zmapování možností čerpání finančních prostředků do oblasti podpory zaměstnanosti a pokus o zhodnocení …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “European social fund – structure, goals, benefits” is study and description of European social fund, it’s integration in the structure of the European Union funds, the studies of the goals and priorities of ESF and the analyse of the possibilities of member country how to gain finance from ESF with special regard to categorization of the regions; descriptipon of posssibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. David Póč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta