Bc. Věra Firichová

Bachelor's thesis

Evropský sociální fond - struktura, cíle, užitky

European social fund - structure, goals, benefits
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Evropský sociální fond - struktura, cíle, užitky“ je studium a popis Evropského sociálního fondu, jeho začlenění ve struktuře fondů Evropské unie, studium cílů a priorit ESF a analýza možností čerpání financí z ESF členskými zeměmi s přihlédnutím ke kategorizaci regionů; zmapování možností čerpání finančních prostředků do oblasti podpory zaměstnanosti a pokus o zhodnocení …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “European social fund – structure, goals, benefits” is study and description of European social fund, it’s integration in the structure of the European Union funds, the studies of the goals and priorities of ESF and the analyse of the possibilities of member country how to gain finance from ESF with special regard to categorization of the regions; descriptipon of posssibilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Reader: Mgr. Bc. David Póč

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta