Bc. Jan Gettin

Diplomová práce

Využití literatury a filmu v didaktice českého jazyka

Availing of literature and movie in didactics of czech language.
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme praktickým využitím literatury a filmu v hodinách českého jazyka v 6. třídě základní školy, především ve fázi opakovací a upevňovací. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje didakticko-teoretickou základnu, na kterou navazuje část praktická. Její součástí jsou pracovní listy, které vycházejí z konkrétních literárních, filmových …více
Abstract:
In this thesis I deal with the practical use of literature and film in the lessons of Czech language, especially at the stage of repetition and remembering. It is focused on 6th class of elementary school. The Thesis is devided into theoretical and practical part. The teoretical part includes didactic and theoretical bases. This is linked to the practical part. It also includes worksheets, which are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Všechny práce