Bc. Filip Hartmann

Bakalářská práce

Barma/Myanmar: etno-náboženský konflikt ve státě Rakhine

Burma/Myanmar: ethno-religious conflict in Rakhine State
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá etno-náboženským konfliktem ve státě Rakhine v Barmě/Myanmaru. Analýza konfliktu mezi buddhisty etnika Rakhinů a muslimy etnika Rohingya volně vychází z teoretického konceptu Univerzity Uppsala. Práce popisuje historický kontext konfliktu, jeho průběh a zapojené aktéry. Následně jsou představeny čtyři základní linie neslučitelnosti mezi hlavními aktéry. V závěru jsou …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with etno-religious conflict in the Rakhine state in Burma/Myanmar. The analysis of the conflict between ethnically Rakhine Buddhists and ethnically Rohingya Muslims has been loosely based on the Uppsala University theoretical concept. The thesis describes historical context of the conflict, its development and involved actors. Subsequently there are defined four basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Suchánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií