Bc. Veronika KUŤKOVÁ, DiS.

Master's thesis

Pomáhající profese a stres na pracovišti

Helping professions and stress in the workplace
Anotácia:
Diplomová práce, členěná na teoretickou a empirickou část, se zabývala analyzováním využívání copingových strategií při zvládání zátěžových situací u pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí (N = 83) měst Moravskoslezského kraje. K analyzování využívaných copingových strategií, byl použit standardizovaný dotazník SVF 78, upravený profesorem Švancarou. Celkem bylo rozesláno 117 (100 %) dotazníků …viac
Abstract:
Thesis, divided into theoretical and empirical part, dealt with analyzing the use of coping strategies in coping with stressful situations of department of social and legal protection of children (N = 83) cities of Moravian-Silesian Region. The analysis used coping strategies was used standardized questionnaire SVF 78, modified by Professor Švancara. A total of 117 questionnaires were sent out, which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUŤKOVÁ, Veronika. Pomáhající profese a stres na pracovišti. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta