Bc. Jiří GDOVIN

Master's thesis

Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha

Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zkušební kalorimetrické komory, způsob konstrukce, použité materiály a měřicí technika. Závěrem diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstract:
This master thesis is focused on construction of test calorimetric chamber, construction methods, used materials and measurement instruments. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GDOVIN, Jiří. Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic