Bc. Jiří GDOVIN

Diplomová práce

Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha

Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Anotace:
V úvodu předložené diplomové práce je obecně popsán princip kalorimetrické komory a k čemu se používá. Dále jsou zde popsány dva typy kalorimetrické komory, princip měření a příklad konstrukce. V další kapitole je popsán způsob konstrukce, použité materiály, které je možné při stavbě komory použít (materiál pro základ konstrukce, izolační materiály, spojovací materiály a měřicí technika). V následující …více
Abstract:
At the beginning of the diploma thesis is generally described the principle of the calorimetric chamber and what it is used. Next, there are described two types of calorimetric chamber, principle of measurement and the example of construction. In the next chapter are described method of construction, materials which can be used in the construction of the calorimetric chamber (base material for construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GDOVIN, Jiří. Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma