Bc. Jiří GDOVIN

Diplomová práce

Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha

Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zkušební kalorimetrické komory, způsob konstrukce, použité materiály a měřicí technika. Závěrem diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstract:
This master thesis is focused on construction of test calorimetric chamber, construction methods, used materials and measurement instruments. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GDOVIN, Jiří. Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma