Theses 

Literární obraz Romů: vybraná díla bulharské, srbské a chorvatské prózy v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století – Bc. Markéta Bahníčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Balkanistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Markéta Bahníčková

Bakalářská práce

Literární obraz Romů: vybraná díla bulharské, srbské a chorvatské prózy v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století

Literary image of the Romani people: selected works of Bulgarian, Serbian and Croatian prose from the 2nd half of the 19th century to the 1st half of the 20th century

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vyobrazením Romů v krásné literatuře balkánských spisovatelů 2. poloviny 19. století až 1. poloviny 20. století. Rozebrána jsou především díla bulharských a srbských autorů. Práce popisuje vyobrazení Romů v kontextu uměleckých záměrů autorů a doby vzniku děl a věnuje se také jejich stereotypizaci. Vedle samotného rozboru děl práce obsahuje také teoretickou část, ve které je popsána problematika pojmenování, stereotypů, předsudků a imagologie.

Abstract: This Bachelor’s Thesis deals with portrayal of Romani people in belles-lettres of the Balkans from the 2nd half of the 19th century to the 1st half of the 20th century. In particular, works of Bulgarian and Serbian authors are analysed. The thesis describes portrayal of the Romani people in context of the authors’ artistic intents and period of creation of the works. Stereotyping of the Romani people is also discussed. In addition, the work contains a theoretical part, which deals with issues of naming, stereotypes, prejudices, and imagology.

Klíčová slova: Romové, obraz, Balkán, literatura, stereotypizace, Jordan Jovkov, Ljuben Karavelov, Borisav Stanković, Dinko Šimunović, Josip Kozarac, Romani, image, the Balkans, literature, stereotyping

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz