Bc. Jakub Jirásek

Master's thesis

Phonaesthetic Perceptions of Native and Non-Native Accents of English Made by Musicians and Non-Musicians

Phonaesthetic Perceptions of Native and Non-Native Accents of English Made by Musicians and Non-Musicians
Abstract:
Tato práce se zabývá tím, jak hudebníci a (studenti konzervatoře) a nehudebníci (studenti gymnázia) vnímají různé přízvuky angličtiny a jak jim rozumí. Byly zahrnuty jak přízvuky rodilé (standardní britský přízvuk Received Pronunciation, standardní americký přízvuk General American, australská angličtina, skotská angličtina), tak i nerodilé (česká angličtina, ruská angličtina, francouzská angličtina …more
Abstract:
This thesis deals with how musicians (students of conservatoire) and non-musicians (students of grammar school) perceive and understand various accents of English – both native (Received Pronunciation, General American, Australian English, Scottish English) and non-native (Czech English, Russian English, French English, German English). The thesis consists of two sections – theoretical and practical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: M.A. James Edward Thomas

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta