Tereza FÓJCIKOVÁ

Diplomová práce

Využití kompenzačních pomůcek při výuce žáků se zrakovým postižením

The use of compensatory aids for teaching children with visual impairments
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá žáky se zrakovým postižením. V první kapitole se věnuje oblasti vývoje zrakového vnímání u dětí intaktních a specifikou vývoje dítěte s poruchou či vadou zraku a diferenciací těchto osob. Podle kategorie postižení se dále odvíjí jejich výchovně vzdělávací proces ve školních vzdělávacích zařízeních. Ke kvalitním výsledkům tohoto procesu přispívají kompenzační pomůcky, …více
Abstract:
This diploma thesis deals with students with visual impairments. The first chapter is devoted to the development of visual perception in children intact and specific development of the child with the disorder and visual impairment and differentiation of these people. According to the disability category also depends on the educational process in school educational establishments. The good results of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2010
Zveřejnit od: 13. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FÓJCIKOVÁ, Tereza. Využití kompenzačních pomůcek při výuce žáků se zrakovým postižením. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.1.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta