Pavla GEŤKOVÁ

Diplomová práce

Vývoj rekultivačních prací ve vybraném území Sokolovské pánve

Reclamation of selested area in tha Sokolov basin
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku negativního vlivu těžby hnědého uhlí na životní prostředí. Těžba na Sokolovsku se stala významnou součástí života místních lidí, ať už z hlediska ekonomického nebo ekologického. A právě snaha Sokolovské uhelné a.s., jakožto společnosti zodpovědné za rozsáhlá, těžbou zdevastovaná území, zahladit tak stopy po báňské činnosti a vrátit krajinu do původního stavu …více
Abstract:
The thesis entitled ? The Assessment of the State and Development of Reclamation Work in the Selected Area of the Sokolov Coal Basin? is focused on the negative impact of the brown coal mining on the environment. Coal mining in the Sokolov area became an important part of the local people?s lives, in terms of both economic and environmental. And the effort of the Sokolovska uhelna a. s. (OJSC), which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GEŤKOVÁ, Pavla. Vývoj rekultivačních prací ve vybraném území Sokolovské pánve. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta