Ing. Kateřina Straková

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Evaluation of Economic Efficiency of Investments
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Teoretická a metodologická část práce poskytuje základní definici investice, charakterizuje zdroje financování a popisuje fáze investičního procesu, které jsou důležité pro rozvoj podniku. Cílem této práce je výběr vhodných metod pro hodnocení efektivnosti investic a v praktické části využití vybraných metod hodnocení efektivnosti …více
Abstract:
The topic of this thesis is the evaluation of economic efficiency of investments. The theoretical and methodological part of the thesis presents basic definition of investment, characterizes financial resources and describes the phases of the investment process, which are important for business development. The aim of this thesis is the selection of appropriate methods for evaluating the economic efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Tomášek
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní