Theses 

Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds – Ladislav Písařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Ladislav Písařík

Bakalářská práce

Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds

Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů

Anotace: Písařík, L. Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2016.Účelem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investice do rozvoje produkce firmy FV-Plast, a.s.. První část obsahuje projektovou specifikaci, dotační programy, postupy a metody hodnocení investic. Druhá část se zaměřuje na krátké představení společnosti, jejího produkčního programu, zajištění kvality produkce, firemní a projektovou analýzu, aplikaci dotace a celkové zhodnocení efektivnosti investice.

Abstract: Písařík, L. Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2016. The purpose of the bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of the investment in the development of FV-Plast, a.s. production process. The first part contains project specification, subsidies programs, procedures and methods of investment evaluation. The second part focuses on a short presentation of the company, its production program, production quality assurance, corporate and project analysis, subsidy application and overall evaluation of the efficiency of the investment.

Klíčová slova: rozvoj, Hodnocení efektivnosti investice, Evropská unie

Keywords: development, Investment effectiveness evaluation, European Union

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
  • Oponent: Soňa Hurná, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/57829 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz