Bc. Tomáš NÁHLÍK

Diplomová práce

Nelineární fyzika a teorie chaosu

Nonlinear Physics and Chaos Theory
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem nelineární fyziky a teorie chaosu od jejího vzniku, přes hlavní osobnosti, až po její uplatnění v různých oborech. V této práci se také nachází část o fraktálech a fraktální geometrii. Součástí této práce jsou též zdrojové kódy různých příkladů.
Abstract:
This thesis deals with nonlinear physics and chaos theory from its begining, through the main people to its application in various fields. This work has also part of fractals and fractal geometry. There are also source codes of various examples.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009
Zveřejnit od: 27. 4. 2009
Identifikátor: 9767

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁHLÍK, Tomáš. Nelineární fyzika a teorie chaosu. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná měřicí a výpočetní technika