Simona Malaníková, DiS.

Bachelor's thesis

Etika umírání z pohledu středního zdravotnického personálu nemocničního zařízení

The Ethics of Dying from the Hospital Care Personnel Point of View
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na thanatologii, etiku umírání, na střední zdravotnický personál a jeho pohled na tuto problematiku. V teoretické části jsou definovány pojmy thanatologie, smrt a umírání. Dále se zabývá etickým pohledem na celou problematiku. Zaměřuje se na střední zdravotnický personál, jeho komunikační dovednosti a možnosti vzdělávání využitelné při práci s těžce nemocnými a umírajícími …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the thanatology, ethics of dying, middle medical personnel and their view of this issue. The theoretical part of this bachelor thesis defines the concepts of thanatology, death, dying and describes the ethics view of this issue. Focus is put on middle medical personnel and their communication skills, their education in health care applicable in their work with seriously …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014
Zverejniť od: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Renata Polepilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malaníková, Simona. Etika umírání z pohledu středního zdravotnického personálu nemocničního zařízení. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe