Bc. Pavla Štěpánská

Master's thesis

Vlastnosti a dovednosti leaderů ovlivňující rozvoj potenciálu zaměstnanců

Competencies of leaders influencing the potential of human resources
Abstract:
Diplomová práce zkoumá působení vedoucích pracovníků na rozvoj potenciálu zaměstnanců v procesu Leadershipu. Cílem je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „Jak vlastnosti a dovednosti lídrů zvyšují a snižují rozvoj potenciálu zaměstnanců?“ V teoretické části práce je představen vývoj vnímání stylu vedení a mechanismy jednání vůdce, které působí na aktivitu, výkony i osobní rozvoj formálních podřízených …more
Abstract:
The thesis reviews the influence of the team leader's personality within the Leadership process on the development of employees' skills and capabilities. The ultimate goal is to answer the following research question: ‘How could the leader's qualities and knowledge increase or reduce the development of employees' skills and their working potential?‘ The theoretical part outlines the process of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources