Ing. Veronika Bordovská

Bakalářská práce

Mezinárodní obchodně-právní vztahy subjektů v civilním letectví

International Commercial Relations Between Subjects in Civil Aviation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přiblížit oblast leteckého práva v oblasti obchodně právních vztahů subjektů civilního letectví, zejména mezi leteckými dopravci, leteckými společnostmi a letišti jako provozovateli leteckých služeb a ostatními podniky, podnikajícími v oblasti letecké dopravy. Pokud jde o obecné zásady práva a prameny práva v letecké dopravě, zvláštní pozornost je věnována systému regulace …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to specify aviation law in the area of commercial-legal relations among entities in civil aviation, particularly among air carriers, airlines and airport operators as well as air service operators and other companies doing business in aviation. In respect of the general principles of law and law sources in air transport specific attention is paid to the system of regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta