Bc. et Bc. Kristýna Dvořáková

Diplomová práce

Uniting Equestrians: Compiling a Bilingual Glossary of Terms

Uniting Equestrians: Compiling a Bilingual Glossary of Terms
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením dvojjazyčného glosáře pojmů užívaných v jezdeckém prostředí. Cílem bylo sjednocení terminologie a tím pádem zlepšení komunikace v tomto prostředí. Kromě praktické části, která je doplněna o glosář, představuje práce čtenáři i základ terminologie (především její klíčové pojmy jako "termín", "definice" a "koncept") a pojednává o vztahu terminologie a překladu …více
Abstract:
The main goal of the present thesis was to design a functional glossary of equestrian terms which would help ameliorate communication in the equestrian community across different levels and in different areas. The thesis presents its readers with background information on terminology theory, especially its key notions term, definition and concept. In its theoretical part, readers are introduced to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Olga Zörnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka

Práce na příbuzné téma