Bc. Ondrej Kováč

Master's thesis

Vztah mezi polymorfizmy genu pro CD36 a obezitou

The relationship between CD36 gene polymorphism and obesity
Abstract:
Obesity is recently one of the most serious health concerns and is the cause of many lifestyle diseases as cardiovascular diseases or type 2 diabetes. In 2014 were about 1,9 billion adults overweight and of these about 600 million were obese. Recent studies suggest relation between sixth taste of fatty acids and obesity. Many researches associate the CD36 receptor and its polymorphisms with fatty acid …viac
Abstract:
Obezita v současnosti patří k nejvýznamnějším zdravotním hrozbám a je příčinou mnohých civilizačních onemocnění jako například kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes II. typu. V roce 2014 mělo celosvětově až 1,9 miliard dospělých lidí nadváhu a z toho až 600 miliónu bylo obézních. Výzkumy posledních několika let poukazují na možnou souvislost mezi obezitou a šestou chutí, kterou je chuť mastných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedúci: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biochemistry / Biochemistry