Bc. et Bc. Dominika Slepánková

Master's thesis

A Comparative Analysis of Two Czech Translations of John Irving's The 158-Pound Marriage

A Comparative Analysis of Two Czech Translations of John Irving's The 158-Pound Marriage
Anotácia:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá srovnáním dvou českých překladů třetího románu Johna Irvinga The 158-Pound Marriage. Soustředí se hlavně na textovou analýzu vybraných částí románu, která má za cíl odhalit tendence a strategie jednotlivých překladatelů. V první části se nacházejí informace o Johnu Irvingovi, románu samotném, jeho překladech a překladatelích. Druhá část se skládá z analýzy …viac
Abstract:
This master’s diploma thesis deals with a comparison of two Czech translations of John Irving`s third novel, The 158-Pound Marriage. It mainly focuses on the textual analysis of selected excerpts from the novel and aims to reveal the tendencies and strategies of each translator. The first part provides information about John Irving, the novel, its Czech translations and respective translators. The …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedúci: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Translation and Interpreting / English-language Translation